Startside | Interesser | Fotogalleri | Prosjekter | Salgs siden | Opphavsretten | Favoritter

 


Jeg har som alle andre surfet rundt på nettet og funnet spennende ting og saker som jeg har brukt til at bygge min side opp med. Det har aldri vært min plan å stjele noe fra noen. Så er det noe på min side det er opphavsrett på, så send endelig en e-post om hva det dreier seg om. Jeg vil så omgående fjerne det fra min side.
Jeg vil være meget glad for at få beskjed om døde linker, eller linker som ikke virker etter sin hensikt. Eller hvis du oppdager andre feil, det kan være stavefeil/tastefeil o.s.v. Og jeg vil også være glad for at få beskjed hvis noen linker direkte til min side.
Alle bilder på disse sidene er fotografert av: Naustheller.no

Det kan sendes en e-post.


Raftsundet

Hva er en original?

En fotografisk original er det bildet som fotografen leverer.

Det kan være:

·         Et fotografisk kopi,

·         Et negativ,

·         Et dias

·         En digitalisert bilde datafil som er lagret på en hvilket som helst databærende materiale.

1.Hva kjøper jeg?

Når du bestiller et bilde, kjøper du bare retten til å bruke det i den avtalte sammenheng.
All annen bruk må avtales med opphavsmannens/kvinnens.

2.Hvem eier bildet?

Eiendomsretten til det leverte bildet er alltid opphavsmannens/kvinnens.
For å beholde originalbildet, kreves en særskilt overenskomst med opphavsmannen/kvinnen.

3.Hvordan kan bildene brukes?

Et bilde kan bare brukes i den sammenheng du har avtalt med fotografen.
Det gjelder for eksempel en viss type trykksak; opplagets størrelse og spredning.
Skulle noe endre seg etter avtalens inngåelse, må opphavsmannen/kvinnen først kontaktes.

4.Hva gjelder når bildene skal brukes på nytt?

Hvis et bilde skal brukes på nytt må opphavsmann/kvinnen kontaktes.
Husk at gjenbruk kan innebære et tilleggshonorar.

5.Kan bildene endres?

Ingen endringer kan gjøres uten opphavsmannens/kvinnen samtykke.
Det gjelder beskjæringer, retusj, digital manipulering eller andre metoder.
Noen ganger er det naturlig at beskjæring tillates, men det forutsettes
at bildets innhold ikke endres.
Opphavsmannen/kvinnen skal da kjenne til beskjæringen på forhånd.
I redaksjonelle og informasjonsammenheng skal fotografens navn fremgå.

6.Hvor lenge er bildene beskyttet?

Vernetiden for fotografier gjelder i fotografens levetid,
og opptil 70 år etter opphavsmannens/kvinnens død.

7.Kan jeg lage nye eksemplarer?

Nye eksemplarer kan ikke fremstilles uten opphavsmannens/kvinnens tillatelse.

8.Kan bildene overføres til data?

Å overføre et bilde til et digitalt system er det samme som å fremstille et nytt eksemplar.
Det gjelder også ved overføring av et bilde fra et digitalt system til et annet
og ved utskrift av bilde. Opphavsmannen/kvinnen må derfor alltid først gi sitt samtykke.
I dag er digital lagring av bilder moment i trykkeprosessen.
Opphavsmannens/kvinnens tillatelse til at et bilde trykkes, ansees også å gjelde
nødvendig trykkteknisk lagring.
Det lagrede bildet kan ikke anvendes i noen annen sammenheng, og skal slettes etter produksjonen.

9.Hva gjelder ved kjøp av arkivbilder?

Ved kjøp av arkivbilder kjøper du kun retten til å bruke bildet i en avtalt sammenheng.
Bildet skal alltid returneres i ubeskadiget stand etter bruk.
Ved gjenbruk skal opphavsmannen/kvinnen alltid gi sin godkjennelse på forhånd.